คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัคร RA รุ่นที่ 9 จำนวน 6 ทุน ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566

11 มีนาคม 66

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เปิดรับสมัครสัตวแพทย์เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัยทางคลินิก (Service and Research Assistant) รุ่นที่ 9 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

จำนวน 6 ทุนการศึกษา 
หัวข้องานวิจัย ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 
Molecular biology/Surgical pathobiology/Surgery pathobiology/Infectious disease/Zoonotic disease
>> อ่านเพิ่มเติม >> คลิก  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หัวข้อที่ 2 
Cancer diagnosis and treatment in companion animals
>> อ่านเพิ่มเติม >> คลิก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หัวข้อที่ 3 
All About Small Animal Dentistry
>> อ่านเพิ่มเติม >> คลิก  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หัวข้อที่ 4 
Small Animals Surgery/ Orthopedics/ EMG/Spinal Cord Injuries/Nerve Conduction Velocity
>> อ่านเพิ่มเติม >> คลิก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หัวข้อที่ 5
Cardiovascular system (Echocardiography and cardioc function/Cardiac electrophysiology/Cardiac biomarker/Feline hypertrophic cardiomyopathy) 
>> อ่านเพิ่มเติม >> คลิก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หัวข้อที่ 6 

Cardiac biomarkers/Novel medication and its effect on small animal heart disease patients/Valvular diseases/Myocardial diseases
>> อ่านเพิ่มเติม >> คลิก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 >> ดาวน์โหลดประกาศ

สัตวแพทย์ที่ร่วมรับทุนฯ จะได้รับการฝึกประสบการณ์ทางเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง และคลินิกเฉพาะทางที่ผู้สมัครเลือกศึกษา ตามระบบของการพัฒนาความชำนาญของสัตวแพทย์เฉพาะทาง

ทุนการศึกษาคลอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
- ทุนสำหรับค่าลงทะเบียนปริญญาโท จำนวน 2 ปีการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 12,000 บาทต่อเดือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิก
ติดตามกิจกรรมต่างได้ที่ คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053 948 006 หรือ 053 948 114