โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment“ โครงการเพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว

21 มีนาคม 66

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment“

โครงการเพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว

ระยะเวลาในการฝึก 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคารและพุธ)

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 66 - 30 มิถุนายน 67

  • ฝึกปฏิบัติ ณ คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ลงทะเบียนได้ที่ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน

ติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้เร็วๆ นี้ ที่

  • facebook โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  คลิก
  • เว็บไซต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม