The CMUAH Special Seminar Series: Advanced Surgical Skill Workshop for Canine and Feline Oral Tumors

7 ธันวาคม 65

การทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเนื้องอกช่องปากในสัตว์เลี้ยง" เพื่อให้สัตวแพทย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้เพิ่มความรู้ความมั่นใจในการทำหัตถการ การทำศัลยกรรมผ่าตัดกระดูกขากรรไกร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้องอกช่องปากที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง โดยคณาจารย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ จัดโดย โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยบริการวิชาการ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565

อัลบั้มภาพทั้งหมด